Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


 

 

 

DENUMIRE

TELEFON

 

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE

0230 280 901

•   

Cernovschi Silvia – şef serviciu, consilier

Int. 16

•   

Popovici Elena – referent salarizare

Int. 18

•   

Plămadă Andreea – consilier impozite şi taxe

Filipiuc Maria – referent impozite şi taxe

Maftei Florin – referent impozite şi taxe

Iuriciuc Liliana – casier impozite şi taxe

Int. 25

 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

0230 280 901

•   

Ciobanu Cristian – şef serviciu, consilier

Havreliuc Florea – referent urbanism

Int. 17

•   

Bărboi Marinică – referent patrimoniu

Int. 17

•   

Hofman Alina – inspector integrare euopeană

Int. 22

•   

Erastov Cristina – subinginer cadastru

Int. 19

 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

0230 280 901

•   

Ioniţă Adrian – şef serviciu, consilier juridic

Coroliuc Venera – consilier juridic

Int. 17

Int. 22

•   

Corobco Mihaela – referent circulaţia documentelor

Aniţucăi Lucian – referent circulaţia documentelor

Int. 11

•   

Horecica Nicolai – consilier agricultură

Alecsandrescu Ioan – referent registru agricol

Int. 19

•   

Picus Hilda – îngrijitor

Ruscior Viorel – paznic

Pintilie Ilie – şofer

Seredenciuc Nelu - şofer

Int. 26

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

0230 280 901

1.

Canciuc Cornelia - referent

Int. 18

 

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

0230 280 901

1.

Popovici Costel - referent

Int. 17

 

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

0230 280 901

1.

Tofan Florin

Int. 17

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

0230 280 901

1

Cîrşmar Cătălin

Int. 18

 

SERVICIUL POLIŢIEI COMUNITARE

 

1

Filipiuc Mihai

0788952450