Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


Prezentarea orasului Siret

 

Prof. univ. dr. Dragoş Rusu

Născut la 08.12.1910, Cajvana, Suceava

Elev strălucit al Liceului Laţcu-Vodă, Siret

Facultatea de drept la Cernăuţi

Titul de doctor în drept la Universitatea din Bordeaux, Franţa, unde primeşte, în 1979 Medalia de aur a Universităţii

Hotarârea nr. 63/1993

Prof. univ. dr. Ion Popescu Sireteanu

 

Născut la 13.09.1934, Mănăstioara, Siret

Facultatea de Filologie, Iaşi

Lucrări importante privind oraşul Siret

Hotarârea nr. 29/1994

Prof. univ. dr. Vasile Condurache

 

Nascut la 01.08.1919 la Costeşti, Vaslui

Academia de Arte frumoase, secţia sculptură absolvită Magna cum Laudae

Lucrări de sculptură, printre care bustul lui Laţcu Vodă şi Simion Florea Marian

Hotarârea nr. 58/1995

Leocadia Colomiţchi

 

Cea mai în vârstă femeie din Bucovina la împlinirea vârstei de 100 de ani

Hotarârea nr. 91/1999

Alexandru Vladimir Ianoş

 

Muzician,

dirijor la Orchestra simfonică din Fribourg, Elveţia

Hotarârea nr. 91/1999

Georgie Popescu

 

Medic pensionar,

Preşedintele Asociaţiei Veteranilor şi Văduvelor de Război din Siret

Hotarârea nr. 91/1999

Victor Ursache

 

Arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Române pentru SUA şi Canada

Hotarârea nr. 91/1999

Valerian Ianoş

 

Profesor

bogată activitate muzicală

A obţinut numeroase premii cu Formaţia de mandoline Siret şi Negostina

Hotarârea nr. 91/1999

Monica McDaid

 

Director executiv al Fundaţiei Umanitare „O nouă viaţă”

Hotarârea nr. 91/1999

Prof univ. Gheorghe Macarie

 

Fost profesor al Liceului „Laţcu Vodă” Siret

Promotor al oraşului Siret şi al valorilor sale

Hotarârea nr. 91/1999

Vasile Grigore

 

Preot

susţinător al mişcării ecumenice Siret

Hotarârea nr. 91/1999

Cziczek Francisc Iosef

 

Născut la 25.05.1916 la Rădăuţi

În 1956 devine director IRA Siret

Formează specialişti în domeniu, contribuind la dezvoltarea economico-socială a oraşului Siret

Hotarârea nr. 13/2000

Daniel O ' Donnell

 

Născut la 12.12.1961 într-un sat din NV Irlandei

Se lansează în muzică cu melodia „My shore”

Are o carieră muzicală de 20 de ani

A donat fondurile obţinute din vânzarea CD-ului „Give a little love” Spitalului de copii neuropsihici Siret

Hotarârea nr. 66/2000

Tudor Flondor – Post mortem

Compozitor

Hotarârea nr. 97/2000

Silvestru Iaricevschi – Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

Peter Tomaschek Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

Aurel Fortuna – Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

George Nimigean – Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

Mihai Teliman – Post mortem

Scriitor

Hotarârea nr. 97/2000

Simion Florea Marian – Post mortem

Foclorist

Hotarârea nr. 97/2000

Simion Reli – Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

Nicodim Iţicuş – Post mortem

Profesor, fost director al Liceului Laţcu Vodă

Hotarârea nr. 97/2000

Vasile Posteucă – Post mortem

 

Hotarârea nr. 97/2000

Doina Onica (născută Cilievici)

 

Cercetător

biolog la universitatea din Stockholm, Suedia

Hotarârea nr. 97/2000

Virgil Percec

 

Profesor chimie macromoleculară

Profesor asociat la univesritatea din Iaşi, universitatea din Fribourg şi universitatea din Cleveland, SUA

Hotarârea nr. 190/1999

Itzhak Artzi

 

Locţiitor de primar al Tel-Aviv vreme de 20 de ani

Licenţiat în filozofie, litere şi drept

Scrie mai multe lucrări, între care „Biografia unui sionist”, în care descrie Siretul ca „mic rai european”

Hotarârea nr. 97/2000

Vasile Popovici

 

Preot paroh greco-catolic ucrainean

Vicar general al ucrainenilor catolici din România

Hotarârea nr. 97/2000

Aurel Percă

 

Preot catolic

episcop auxiliar la Iaşi

Contribuie la reparaţiile clădirii Bisericii catolice din Siret

Hotarârea nr. 97/2000

Ştefan Fuma

Inginer în domeniul energetic

Hotarârea nr. 97/2000

Kay Kvorning

 

Manager General SWEDWOOD România

Promotorul construirii Fabricii Swedwood din Siret

Hotarârea nr. 97/2000

Elena Niculiţă Voronca – Post mortem

Folclorist

Hotarârea nr. 82/2001

Liviu Marian – Post mortem

Scriitor

fiul lui Simion Florea Marian

Hotarârea nr. 82/2001

Armand Petrescu – Post mortem

 

Ofiţer în armata română,

primul din lista celor care au murit în luptele de eliberare a nord-estului Bucovinei, conform inscripţiei din Cimitirul Eroilor Siret

Hotarârea nr. 82/2001

Ossias Friedman – Post mortem

Medic

Hotarârea nr. 82/2001

Victor Bobu Post mortem

 

Preot

născut în 15.07.1913 la Bălineşti, Dorohoi

Deţinut politic

Hotarârea nr. 82//2001

Mihai Haiura

 

Sportiv

născut în 04.08.1966, Siret

Campion mondial la lupte greco-romane

Hotarârea nr. 82/2001

Ioana Dusciac

Învăţător pensionar

Hotarârea nr. 82/2001

Vasile Andru

Poet şi filosof

Hotarârea nr. 82/2001

Ion Irimescu

 

Sculptor

absolvent al Şcolii de Belle Arte Bucureşti

Hotarârea nr. 82/2001

 

Marin Stalahup

Profesor

Hotarârea nr. 82/2001

 

Gheoghe Flondor – Post mortem

Diplomat

Hotarârea nr. 45/2002

 

Constantin Flondor – Post mortem

Diplomat

Hotarârea nr. 45/2002

 

Marius Cilievici – Post mortem

Pictor

Hotarârea nr. 45/2002

 

Octav Cozmâncă

Fost Ministru al Administraţiei

Hotarârea nr. 45/2002

 

Filaret Popescu

Comandor în rezervă

Hotarârea nr. 45/2002

 

Alexandru Misiuga

Epigramist

Hotarârea nr. 45/2002

 

Ingvar Kamprad

Director fondator al IKEA

Multiple acţiuni de caritate pentru Centrul de asistenţă socială Siret

Hotarârea nr. 45/2002

 

Dumitraş Haralambie

Hotarârea nr. 45/2002

 

Virgil Breabăn

Inginer

Născut în Mănăstioara, Siret

Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi

A obţinut titlul de doctor în specialitatea Statistica şi dinamica construcţiilor

Din 1990 îşi desfăşoară activitatea universitară la Universitatea Ovidius din Constanţa

În 1990 primeşte premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române pentru cartea „Aplicaţii ale ingineriei seismice”

Membru al mai multor societăţi naţionale şi internaţionale

Hotărârea nr. 59/2002

 

Majestatea Sa Regele Karl XVI Gustaf al Suediei

Promotor al relaţiilor de colaborare între parteneri suedezi şi români

Hotarârea nr. 34/2003

 

Ion Beldeanu

Născut în 22.08.1939, în Zamostea, Suceava

Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Între alte funcţii, este membru fondator şi preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi membru al Uniunii Scriitorilor din România

În martie 2003 devine primul ziarist român cu viză de interdicţie pentru Ucraina datorită implicării într-o amplă campanie de presă în care face cunoscută opiniei publice situaţia românilor din nordul Bucovinei

Hotarârea nr. 66/2003

 

Sofia Vicoveanca

Interpretă de muzică populară

Născută în 22.09.1941 la Toporăuţi, Cernăuţi

Hotarârea nr. 66/2003

 

Constantin Hrehor

Preot, poet şi grafician

Născut în 18.08.1953 la Suceviţa

Bogată activitate publicistică, nominalizat „Omul anului 2000” de către Institutul Biografic American; în anul 2000 primeşte diploma şi medalia comemorativă „150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” din partea Preşedintelui României şi a Ministerului Culturii

Hotarârea nr. 66/2003

 

Myhailo Mihailiuc

Scriitor, singurul romancier de limbă ucraineană din zona Siret în sec. XX, membru în Uniunea Scriitorilor din Diaspora Ucraineană din Toronto, Canada

Hotarârea nr. 66/2003

 

Ion Drăguşanul

Scriitor

Născut la 26.01.1955

Promotor al tinerelor talente siretene

Hotarârea nr. 66/2003

 

Dietrich Szilard

Născut în 27.02.1966 la Braşov

Facultatea de Silvicultură şi Industria Lemnului din Sopron, Ungaria

Fost Director General al S.C.SWEDWOOD România S.R.L. Siret

Sprijin important la înfiinţarea Centrului de Asistenţa Socială Siret

Hotarârea nr. 66/2003

 

Înalt Prea Sfinţia Sa PIMEN, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Năcut la 25.08.1929, Greabănu, Buzău, purtând numele Zainea Pimen (din botez Vasile)

Institutul Teologic Universitar Bucureşti, studii de specializare la Koln, Germania

A îndeplinit importante misiuni ecumenice peste hotare şi a publicat mai multe lucrări religioase

Hotarârea nr. 66/2003

 

Eusebiu Antohi

Învăţător pensionar

Născut 24.07.1903 în satul Ispas, raionul Storojineţ

Bogată activitate didactică

Împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani

Hotarârea nr. 66/2003

 

Ioan Filipciuc

Scriitor

Născut la 06.03.1942 la Costişa, Suceava

Facultatea de Filologie, Iaşi

Bogată activitate publicistică

Hotarârea nr. 66/2003

 

Cornel Udrea

Scriitor

Născut în 27.03.1947 la Gheorghieni, Harghita

Facultatea de Filologie din Cluj Napoca

Membru al Uniunii Scriitorilor din România

A publicat poezie, proză umoristică, teatru, a primit numeroase diplome, premii şi tiluri

Hotarârea nr. 82/2004

 

Ion Grigore

Pictor

Năcut la 25.03.1940 în satul Corni, comuna Liteni, jud. Suceava

Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti

Memebru al Uniunii Artiştilor Plastici

Profesor Universitar la Academia de artă din Bucureşti

Hotarârea nr. 82/2004

 

Alexandru Filoreanu

Inginer

Născut în 16.01.1926 la Iaşi

Institutul de Căi Ferate din Bucureşti

Fost Ministru Adjunct al Căilor Ferate şi fost Consilier al Ministrului Transporturilor între 1992-1996

Coordonează realizarea căii ferate Dorneşti-Siret şi a Gării Siret

Hotărârea nr. 62/2006