Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


Componenta Consiliului Local Siret


Consilieri locali

Aparteneţa politică

 1

BOINICU Constantin

independent

Declaraţie de avere

 2

CALINIUC Dumitru-Constantin

PNL

Declaraţie de avere

 3

CĂLINESCU Corina

PSD

Declaraţie de avere

 4

HAIURA Viorel

PNL

Declaraţie de avere

 5

MARICI George-Romeo

PNL

Declaraţie de avere

 6

MATEICIUC Cornel

PDL

Declaraţie de avere

 7

MAŢNER Liviu-Vasile

PNL

Declaraţie de avere

 8

MOCREI Leonard-Cristian

PNL

Declaraţie de avere

 9

MOLOCE Ştefan

PER

Declaraţie de avere

 10

RĂDUCANU Vanea

PDL

Declaraţie de avere

 11

SAUCIUC Dan Vasile

PNL

Declaraţie de avere

 12

SCOROBOHACI Iulian-Ilie

PNL

Declaraţie de avere

 13

SCOROBOHACI Remi-Marius

PSD

Declaraţie de avere

 14

TABLAN Vasile

PDL

Declaraţie de avere

 15

UNGUREANU Dragoş

PSD

Declaraţie de avere

 

1 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ

•  George Romeo Marici - PNL - preşedinte

•  Liviu Vasile Maţner - PNL - membru

•  Iulian Scorobohaci - PNL - secretar

•  Vasile Tablan - PD-L - membru

•  Dragoş Ungureanu - PSD - membru

2 Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

•  Dumitru Constantin Caliniuc - PNL - membru

•  Leonard Cristian Mocrei - PNL - preşedinte

•  Ştefan Moloce - PER - secretar

•  Vanea Răducanu - PD-L - membru

•  Marius Scorobohaci - PSD -membru

3 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi agrement

•  Constantin Boinicu - independent - preşedinte

•  Corina Călinescu - PSD - membru

•  Viorel Haiura - PNL - secretar

•  Cornel Mateiciuc - PD-L - membru

•  Dan Vasile Sauciuc - PNL - membru