Primăria oraşului Siret vă urează Bun Venit!
 


 
ŞTIRI - NEWS

Proiect de schimburi de cetățeni cu localitatea Wieliszew

Programul  «  Europa pentru cetăţeni »   este unul din cele patru programe derulate de Direcţia Generală Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a realiza proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. Acest lucru se realizează prin acţiuni de înfrăţire între oraşe, urmate de vizite ale cetăţenilor, pentru cunoaştere reciprocă. Uniunea Europeană finanţează astfel de activităţi prin acordarea unor subvenţii care vizează cofinanţarea costurilor de organizare ale oraşului gazdă şi a cheltuielilor de deplasare ale participanţilor invitaţi.

Un astfel de proiect, finanţat cu 3300 de euro, a fost realizat de oraşul Siret şi localitatea Wieliszew din Polonia, şi a avut ca rezultat vizitarea oraşului Siret de o delegaţie formată din 30 de cetăţeni polonezi în perioada Paştelui. Titlul proiectului este « Două culturi, o singură Europă »  . Obiectivele programului « Europa pentru cetăţeni », ce au fost atinse prin acest proiect sunt :

•  promovarea dialogului intercultural, care a dus la o mai bună cunoaştere între cele două comunităţi. Cetăţenii europeni trebuie să fie conştienţi de importanţa dezvoltării unei cetăţenii europene active care este deschisă către lume, respectă diversitatea culturală şi este fundamentată pe valorile comune ale Uniunii Europene.

•  promovarea valorilor europene comune. Pentru ca cetăţenii să contribuie în totalitate la integrarea europeană şi să dezvolte simţul de apartenenţă la Uniunea Europeană, este important să facă cunoscute valori europene comune, precum istoria şi cultura. Acestor valori li se adaugă libertatea, democraţia şi respectul pentru drepturile omului, diversitatea culturală, toleranţa şi solidaritatea.

•  angajamentul pentru integrarea europeana prin: punerea în discuţie a ideii de bază a Uniunii Europene, viitorul şi valorile acesteia; demonstrarea solidarităţii şi dezvoltarea unui sentiment de apartenenţă la aceeaşi comunitate din Europa în ansamblu; schimb de puncte de vedere, dintr-o perspectivă locală, asupra istoriei Europei, cu scopul de a învăţa din trecut şi a construi pentru viitor; experimentarea diversităţii culturale şi descoperirea patrimoniului cultural comun al Europei.

 

Câteva cuvinte despre oaspeţii oraşului Siret

Localitatea Wieliszew este situată la 30 km de Varşovia, fiind o importantă zonă de agrement pentru capitala Poloniei. Are o populaţie de peste 10.000 de locuitori şi o suprafaţă de 10.800 hectare.

Această localitate este o importantă zonă turistică, 2/3 din suprafaţa localităţii find inclusă în Aria Protejată Varşovia. Aici se află cel mai mare lac de acumulare din zonă. Pe malul lacului sunt construite moteluri şi locuri de campare. De asemenea, există debarcadere pentru bărci.

O bună parte din teritoriul localităţii este acoperită cu păduri. În zonele împădurite şi pe malul lacului sunt amenajate piste pentru biciclişti. În total sunt amenajaţi aproximativ 30 de km de pistă pentru biciclişti.

În cadrul vizitei în orasul Siret au fost incluse o serie de activităţi care au urmărit prezentarea oraşului, a tradiţiei locale şi a monumentelor din zonă. În primul rând, oaspeţilor polonezi li s-a oferit posibilitatea să asiste la slujba ortodoxă de Înviere. În zilele de Paşte au fost organizate întâlniri cu comunitatea locală, în primul rând cu minoritatea poloneză din Siret. De asemenea, au fost vizitate mănăstirile Putna, Suceviţa şi Voronet, dar şi Basilica Minor din Cacica.

Programul a cuprins şi câteva acţiuni de informare, în care a fost prezentată istoria oraşului Siret, fiind vizitate bisericile medievale din Siret şi alte monumente din oraşul nostru.

Oaspeții din Polonia au vizitat și alte insituții din oraș, cum ar fi sediul Gărzii de Intervenție Siret.

Un loc important în cadrul acestui program l-a avut prezentarea valorilor culturale ale Siretului. În cadrul activităţilor desfăşurate în acest scop, au fost organizate programe artistice incluzând ansamblul Kolomeika.

Foto 1: grupul din Polonia şi primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu

Foto 2: pompieri români, pompieri polonezi, la sediul Gărzii de Intervenţie Siret